Gibanje.si | Izpopolnjevanja in izobraževanja | Manipulacija fascij

Manipulacija fascij

OBVESTILO: Vsi tečaji, ki jih organizira Gibanje d.o.o., so vodeni s strani MEDNARODNO PRIZNANIH INŠTRUKTORJEV, ker pomeni, da je cetrifikat , pridobljen na tečaju, veljaven tudi v tujini. Manipulacija fascij

Manipulacija fascij ® je postopek manualne terapije, ki ga jev zadnjih 40 letih razvil Luigi Stecco na osnovi empiričnih izkušenj in kasnejšega znanstvenega raziskovanja, ki je potrdilo njegove domneve. S tem terapevtskim postopkom lahko obravnavamo številna bolezenska stanja in poškodbe gibalnega sistema.

Fascija je edino tkivo v telesu, ki spreminja svojo konsistenco (postane bolj toga), ko je izpostavljeno škodljivim vplivom, vendar pa lahko ponovno pridobi svojo elastičnost med terapevtskim postopkom manipulacije.

Pred začetkom terapije opravimo natančno anamnezo in testiranje gibalnega sistema s ciljem določiti specifično lokalizirano področje fascije, ki je povezano z bolečino oziroma omejenim gibanjem. Na osnovi opravljenega testiranja in analize biomehanskega modela ugotovimo, kje v telesu prihaja do nefizioloških napetosti tkiv, ki so vzrok za nastanek bolečin. Na tem mestu z manipulacijo skušamo vzpostaviti normalno stanje fascije. Na ta naičin se zmanjša bolečina oziroma izboljša izvedba giba. Možno je odpraviti preneseno bolečino iz katerega drugega dela telesa.

Nefiziološke spremembe globokih fascij povzročajo spremembe napetosti vzdolž mišične verige, ki jo ta fascija povezuje. Te spremembe v napetosti rezultirajo v neustrezni aktivaciji mehanoreceptorjev, ki posredujejo neustrezno povratno informacijo centralnemu živčnemu sistemu, ta pa se zaradi tega neustrezno odzove. Posledica je slabša izvedba gibanja, ki je lahko vzrok za preobremenitvene in bolečinske sindrome.

Ena od prednosti te metode je, da manipulacije ne opravljamo neposredno na prizadetem delu telesa, saj to velikokrat ni možno zaradi akutne bolečine ali poškodb tkiva. Na osnovi opravljenega testiranja in analize biomehanskega modela ugotovimo, kje v telesu prihaja do nefizioloških napetosti tkiv, ki so vzrok za nastanek bolečin. Pomembno je, da ugotovimo, kaj je vzrok bolnikovih težav. Namreč, dokler zdravimo samo posledice, se bodo težave ponavljale. Manipulacija fascij predstavlja celostni pristop obravnave nekega problema.

Indikacije v zdravstvu

Akutne in kronične bolečine gibalnega sistema (lumbalgije, lumboishialgije, cervikalgije, cervikobrahialgije…)

Tenzijski glavoboli

Preobremenitveni sindromi

Stanja po poškodbah (slaba mišična aktivacija, izguba medmišične koordinacije, zmanjšana gibljivost…)

 

 

Trenutno ni razpisanega nobenega termina.

pogodbeno sodelujemo z zavarovalnicami